Aireal farmland

Doelstellingen.

Trotec's LIFE F3-project

Uitbreiding.

Trotec wil nog meer producten met een uitdagende verpakking verwerken. De bedoeling is om ook deze nieuwe stromen van bijproducten op een industriële schaal te verwerken met inachtneming van een aantal belangrijke factoren:

Optimale warmtebehandeling

De optimalisatie van onze drooginstallatie om nieuwe stromen van complexe producten te behandelen.

Verpakte producten

De verwerking van producten die al verpakt zijn voor winkelverkoop alsook de verwijdering van elk ander type verpakking zoals kartonnen dozen, trays, ...  

Automatische verwijdering van verpakkingen

Een versterkte automatisering van het ontpakkingssysteem om meer verpakte producten te kunnen verwerken.

Uitdagende kenmerken

Verpakt of niet, sommige producten vormen een extra uitdaging door hun unieke eigenschappen, zoals hun densiteit, viscositeit, droge stof.  

0
ton minder CO2-uitstoot.
0
ton extra capaciteit.
0
ton meer gerecycleerde verpakkingen.
0
ton minder bijkomend verpakkingsafval.

Bewustmaking.

Met het LIFE F3-project wil Trotec zowel de voedings-, voeder- en verpakkingsindustrie alsook de beleidsmakers bewustmaken over de mogelijkheid om voedseloverschotten om te zetten in producten met een toegevoegde waarde.

Rondetafelgesprekken.

Rondetafelgesprekken organiseren met bedrijven uit de voedingsindustrie en detailhandel om de bewustwording te vergroten.

De boodschap verspreiden.

Trotec wil de voordelen van de verwerking van levensmiddelen duidelijk maken voor een steeds groter publiek, waaronder beleidmakers en gewone burgers. 

Kennisuitwisseling.

Kennisuitwisseling met andere stakeholders over mogelijke toepassingen voor ons voedermengsel.

Gegevensuitwisseling.

De resultaten worden actief gedeeld met verschillende voeder- en voedselverenigingen en beleidsmakers van alle niveaus.

Feedback van de industrie.

Gegevens delen met klanten en leveranciers over de hoeveelheid of oorsprong van hun bij Trotec opgehaalde of geleverde voormalige voedingsmiddelen.

Real-time tracking

Trotec zal een Industry 4.0 IT-systeem implementeren dat het mogelijk maakt om in real-time gegevens te delen met de producent over hun nevenstroomafval, zodat afvalpreventie wordt gestimuleerd.

De doelstellingen in cijfers.

0
ton voedseloverschotten verwerken.
0
kubieke meter water besparen.
0
bijkomende hectares landbouwgrond vrijmaken.